Personálny lízing
 zamestnancov
hromadný nábor zamestnancov
Rýchle sprostredkovanie personálu